Θεραπευτικές χρήσεις ελληνικών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

Θεραπευτικές χρήσεις ελληνικών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

ΛΑΖΑΡΗ Διαμάντω Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας ΑΠΘ