Θέματα ταξινόμησης των σεξουαλικών δυσλειτουργιών σύμφωνα με την DSM V της APA

Θέματα ταξινόμησης των σεξουαλικών δυσλειτουργιών σύμφωνα με την DSM V της APA

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Λουκάςεπικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής-ψυχοσεξουαλικότητας ΑΠΘ
Ψυχίατροςεπικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής-ψυχοσεξουαλικότητας ΑΠΘ ΕΨΕ MSc H. Sexuality FECSM ECPS