Η Φυσιολογική Βάδιση στους Ενήλικες Α#Η

Η Φυσιολογική Βάδιση στους Ενήλικες

ΓΚΡΙΜΑΣ Γεώργιος PT MSc Εμβιομηχανικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ανάλυσης Βάδισης Κίνησης ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών
PT MSc Εμβιομηχανικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ανάλυσης Βάδισης Κίνησης ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών