Η φυσιολογία οξυγαλακτικών βακτηρίων κάτω από συνθήκες όξινου στρές Δ#Δ Β#Α

Η φυσιολογία οξυγαλακτικών βακτηρίων κάτω από συνθήκες όξινου στρές

ΚΩΤΣΑΚΟΥ Χριστίνα MSc in Food quality and safety management systems Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MSc in Food quality and safety management systems Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών