Η Φαρμακευτική Φροντίδα του παχύσαρκου ασθενούς Γ#Π 09!!

Η Φαρμακευτική Φροντίδα του παχύσαρκου ασθενούς

ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ Διαμαντής MSc Κλινική Φαρμακευτική MSc υπ. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων
Φαρμακοποιός
MSc Κλινική Φαρμακευτική
MSc υπ. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων