Η Υπολογιστική Επιστήμη ως Διαγνωστικό Εργαλείο της Ιατρικής Π#Η Γ#Π 15!!

Η Υπολογιστική Επιστήμη ως Διαγνωστικό Εργαλείο της Ιατρικής

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αγγελος MSc PhD Φυσικός Εθνικό ϊδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Βιολογίας Αθήνα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Στερεάς Ελλάδος Λαμία
MSc PhD Φυσικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Εθνικό ϊδρυμα ΕρευνώνΙνστιτούτο Βιολογίας Αθήνα
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Στερεάς Ελλάδος Λαμία