Η υπερηχογραφία του Θυρεοειδούς από την πλευρά του Ενδοκρινολόγου

Η υπερηχογραφία του Θυρεοειδούς από την πλευρά του Ενδοκρινολόγου

ΜΑΡΚΟΥ Κωνσταντίνος,Ενδοκρινολόγος