Η σημασία της HDL στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Η σημασία της HDL στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Dr ΤΖΩΤΖΑΣ ΘεμιστοκλήςΕνδοκρινολόγος
Dr ΤΖΩΤΖΑΣ ΘεμιστοκλήςΕνδοκρινολόγος