Η Πυρηνική ιατρική στην ενδοκρινολογία Β#Α Γ#Π 23!!

Η Πυρηνική ιατρική στην ενδοκρινολογία

ΔΟΥΜΑΣ Αργύριος, Πυρηνικός Ιατρός,
Πυρηνικός ιατρός,Επικουρος καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ,Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΘ ”Παπαγεωργίου”