Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Η σχέση μεταξύ ασθενούς και γιατρού Ψ#Α Γ#Π 08!!

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Η σχέση μεταξύ ασθενούς και γιατρού

ΤΣΙΛΙΚΑΣ Σωτήριος med MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
med MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ VI ΤΕΨΥ Νομού Θεσσαλονίκης Νομού Χαλκιδικής