Η θεμελιακή συμβολή του Avedis Donabedian στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας Ν#Η

Η θεμελιακή συμβολή του Avedis Donabedian στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας

ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Τάσος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Ομότιμος καθηγητήε του Πανεπιστημίου Κρήτης