Η διατροφική σημασία των οκτώ απαραίτητων αμινοξέων χωρίς υπολείμματα του αζώτου για την απόδοση των αθλητών Α#Η Δ#Δ

Η διατροφική σημασία των οκτώ απαραίτητων αμινοξέων χωρίς υπολείμματα του αζώτου για την απόδοση των αθλητών

Dr ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ Σοφοκλής Γενικός Ιατρός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικός Ιατρός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών