Η διαδρομή της Ελληνικής Ιατρικής στον Αραβικό Κόσμο Γ#Π

Η διαδρομή της Ελληνικής Ιατρικής στον Αραβικό Κόσμο

ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ Χρήστος Ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής Σύμβουλος Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών
Ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Σύμβουλος Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών