Η Απεικόνιση των Εγκεφαλικών Λειτουργιών Β#Α Μ#Ν

Η Απεικόνιση των Εγκεφαλικών Λειτουργιών

Dr ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Γεώργιος Πυρηνικός Ιατρός Β΄ Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Πυρηνικός ΙατρόςΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου Β΄ Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη