Η Αξονική και η Μαγνητική τομογραφία στην διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδή Κ#Σ

Η Αξονική και η Μαγνητική τομογραφία στην διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδή

ΣΟΥΦΤΑΣ Βασίλειος, Ακτινολόγος, Αναπληρωτής καθηγητής ΔΠΘ

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ Παναγιώτης, Ακτινολόγος