Η αξία της αιτιολογικής ταξινόμησης του Σακχαρώδη Διαβήτη στην κλινική πράξη

Η αξία της αιτιολογικής ταξινόμησης του Σακχαρώδη Διαβήτη στην κλινική πράξη

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος,Παθολόγος-Διαβητολόγος,Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος,Παθολόγος-Διαβητολόγος,Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ