Η αντιμετώπιση των επειγόντων στα Κέντρα Υγείας στην πράξη Πόσο εφαρμόσιμες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες σε επίπεδο ΠΦΥ Γ#Π Ε#Α

Η αντιμετώπιση των επειγόντων στα Κέντρα Υγείας στην πράξη Πόσο εφαρμόσιμες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες σε επίπεδο ΠΦΥ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κεντρο Υγείας Πάρου.
MD GP Διευθυντής Γενικής ΙατρικήςΚεντρο Υγείας Πάρου.