Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας κατά την εφηβική ηλικία Π#Ε Ψ#Α

Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας κατά την εφηβική ηλικία

ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ Ελένη Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Α’ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Α’ Ψυχιατρική Κλινική
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών