Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ασθενείς με νοητικό έλλειμμα με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας Π#Η Μ#Ν Γ#Π 16!! Ψ#Α

Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ασθενείς με νοητικό έλλειμμα με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας

ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ Παναγιώτης Φυσίατρος Κέντρο Αποκατάστασης “Euromedica Αρωγή” Θεσσαλονίκης
Φυσίατρος Κέντρο Αποκατάστασης “Euromedica Αρωγή” Θεσσαλονίκης