Επιδημιολογική ανάλυση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης σχετικά με την διάγνωση το οικογενειακό ιστορικό τα χόμπι την ύπαρξη πόνου και τον τύπο της σκολίωσης Α#Η Π#Ε

Επιδημιολογική ανάλυση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης σχετικά με την διάγνωση το οικογενειακό ιστορικό τα χόμπι την ύπαρξη πόνου και τον τύπο της σκολίωσης

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Νικόλαος MSc PT Official Instructor Schroth BSPTS Certified SEAS Therapist Certified Schroth Best Practice Therapist Certified McKenzie Therapist MSc Sports Physiotherapy Cardiff University
Φυσικοθεραπευτής MSc PTOfficial Instructor Schroth BSPTS Certified SEAS Therapist Certified Schroth Best Practice Therapist Certified McKenzie Therapist
MSc Sports Physiotherapy Cardiff University