Επιγενετική της οστεοπόρωσης ο ρόλος των MicroRNAs Ο#Η

Επιγενετική της οστεοπόρωσης ο ρόλος των MicroRNAs

Dr ΓΙΑΒΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΕνδοκρινολόγοςΕπιμελήτρια ‘Α ΕΣΥ Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης