Επαγγελματικές μυοσκελετικές ασθένειες . Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη Ν#Η Γ#Π 04!! 22!!

Επαγγελματικές μυοσκελετικές ασθένειες .
Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωμάς Νοσηλευτής ΤΕ Ορθοπεδική κλινική Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Νοσηλευτής ΤΕ Ορθοπεδική κλινική
Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης