Επίδραση του ανθεκτικού αμύλου και των φυτικών ινών στον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ και τον μεταβολικό έλεγχο ατόμων με ΣΔ Δ#Δ

Επίδραση του ανθεκτικού αμύλου και των φυτικών ινών στον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ και τον μεταβολικό έλεγχο ατόμων με ΣΔ

ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ Παύλος Διαιτολόγος Διατροφολόγος RDN MSc
Διαιτολόγος Διατροφολόγος RDNMSc Διαιτολογος Ε.Σ.Υ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Γ.Ν.Θ Παπανικολαου – Ψ.Ν.Θ
Υποψήφιος Διδακτωρ Ιατρικης ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ 4η Παιδιατρικη Κλινικη Α.Π.Θ