Εξωμήτριος κύηση Κ#Η Γ#Π 18!!

Εξωμήτριος κύηση

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Κωνσταντίνος Μαιευτήρ-Γυναικολόγος Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Γυναικολογικών και Μαιευτικών υπερήχων Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα
Μαιευτήρ-Γυναικολόγος Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Γυναικολογικών και Μαιευτικών υπερήχων Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα