Εξελιγμένες τεχνικές MR απεικόνισης μαστού και συστήματα υποβοηθούμενης διαφορικής διάγνωσης Β#Α Μ#Σ

Εξελιγμένες τεχνικές MR απεικόνισης μαστού και συστήματα υποβοηθούμενης διαφορικής διάγνωσης

ΤΣΟΥΓΚΟΣ Ιωάννης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Visiting Researcher King’s College London Department of Neuroimaging