Εξατομικευμένες παρεμβάσεις στην αθλητική διατροφή. Εφαρμογή στα αντιοξειδωτικά Α#Η Δ#Δ

Εξατομικευμένες παρεμβάσεις στην αθλητική διατροφή. Εφαρμογή στα αντιοξειδωτικά

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗΣ Νίκος PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως