Ενεργός Δόση .Χρήση υβριδικών συστημάτων στην Πυρηνική Ιατρική- SPETCT PETCT PETMRI- Β#Α Κ#Σ Γ#Π 15!! Μ#Ν Γ#Π 22!! Γ#Π 23!!

Ενεργός Δόση .Χρήση υβριδικών συστημάτων στην Πυρηνική Ιατρική- SPETCT PETCT PETMRI-

ΛΥΡΑ-ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Ακτινοφυσικός Ιατρικής Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Ακτινοφυσικός Ιατρικής Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών