Ενδοσκόπηση σε ειδικές ομάδες ηλικιωμένοι κιρρωτικοί έγκυες Γ#Σ Κ#Η Γ#Π 03!!

Ενδοσκόπηση σε ειδικές ομάδες ηλικιωμένοι κιρρωτικοί έγκυες

ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης MPhil MRCP Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη
MPhilMRCP Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη