Ενδοκρινική οφθαλμοπάθεια (Οφθαλμοπάθεια Graves)

Ενδοκρινική οφθαλμοπάθεια (Οφθαλμοπάθεια Graves)

Dr ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Νικόλαος, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ ,Διευθυντής της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “ΠΑΝΑΓΙΑ”Θεσσαλονίκης