ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ. Η πρώτη Ελληνίδα Ενδοκρινολόγος Π#Θ

ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ. Η πρώτη Ελληνίδα Ενδοκρινολόγος

ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ-ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΥ Σοφία συντονίστρια Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού τμήματος Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθήνα
συντονίστρια Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού τμήματος Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθήνα