Ελάχιστα επεμβατική (minimal invasive) παραθυρεοειδεκτομή Χ#Ε

Ελάχιστα επεμβατική (minimal invasive) παραθυρεοειδεκτομή

Dr ΓΚΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος, Χειρουργός