Ελάττωση της ορχικής λειτουργίας με την ηλικία Γ#Σ

Ελάττωση της ορχικής λειτουργίας με την ηλικία

Dr ΤΖΟΪΤΟΥ Μαριάνθη ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αβραάμ Ενδοκρινολόγοι
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Eνδοκρινολόγος FACP τ.Διευθυντής της Eνδοκρινολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.f.Clinical Associate Professor of EndocrinologyState University of New York Recognition of quality in Endocrinology Diabetes and Metabolism The European board of Endocrinology U.E.M.s