Εκτίμηση και αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών στην κοινότητα 2016 Γ#Π 17!! Δ#Δ

Εκτίμηση και αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών στην κοινότητα 2016

ΤΣΙΤΣΙΚΑ Αρτεμις Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας Μ.Ε.Υ. Β΄ Παιδιατρική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο Παίδων Π. Α. Κυριακού Αθήνα
Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανμίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας Μ.Ε.Υ. Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων Π. Α. Κυριακού