Εισαγωγή στο ανθρώπινο μικροβίωμα μητέρας-παιδιού Π#Ε Κ#Η

Εισαγωγή στο ανθρώπινο μικροβίωμα μητέρας-παιδιού

Dr ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος PhD MRGCP MEPMA MEURACT Διευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD MRGCP MEPMA MEURACT
Δiευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου