Εγκαιρη Αναγνώριση Κλινικών Σημείων Βαρέως Πάσχοντα εκτός ΜΕΘ Ε#Α Γ#Π 15!! Ν#Η

Εγκαιρη Αναγνώριση Κλινικών Σημείων Βαρέως Πάσχοντα εκτός ΜΕΘ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Νατάσσα επιμελήτρια Β Αναισθησιολογικού ΚΟΚΚΙΝΟΣ Λεωνίδας Διευθυντής Αναισθησιολογικού και ΜΕΘ Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ Αθήνα
επιμελήτρια Β Αναισθησιολογικού και ΜΕΘ Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ Αθήνα Διευθυντής Αναισθησιολογικού και ΜΕΘ Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ Αθήνα