Δοκιμασία τοκετού TOLAC ή εκλεκτική ΚΤ μετά προηγηθείσα ΚΤ Κ#Η

Δοκιμασία τοκετού TOLAC ή εκλεκτική ΚΤ μετά προηγηθείσα ΚΤ

ΛΙΑΚΑΚΟΣ Θεόδωρος MD PhD Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ιατρικό Κέντρο Αθηνών - Μαιευτήριο ΓΑΙΑ
MD PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ιατρικό Κέντρο Αθηνών – Μαιευτήριο ΓΑΙΑ