Διφωσφονικά στη θεραπεία της Οστεοπόρωσης Ο#Η

Διφωσφονικά στη θεραπεία της Οστεοπόρωσης

Dr ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ Σιδέρης Ενδοκρινολόγος