Διερεύνηση ψυχικής υγείας επαγγελματιών διασωστών Παρουσίαση συμπερασμάτων πανελλαδικής μελέτης Γ#Σ Ψ#Α

Διερεύνηση ψυχικής υγείας επαγγελματιών διασωστών
Παρουσίαση συμπερασμάτων πανελλαδικής μελέτης

ΖΥΓΟΥΡΗΣ Στέλιος MSc Ψυχολόγος υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου ΑΠΘ-Universitat Heidelberg joint program
Ψυχολόγος υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου ΑΠΘ-Universitαt Heidelberg joint program
2008 – 2009MSc in Theoretical Psychoanalytic Studies University College London UCL
2003 – 2008Psychology Degree BSc Department of Psychology Faculty of Philosophy Aristotle University of Thessaloniki
2000 – 2003Undergraduate student School of Geology Faculty of Sciences Aristotle University of Thessaloniki