Διερεύνηση των ανεπιθύμητων βιολογικών επιδράσεων της υπερβολικής άσκησης προπόνησης στον άνθρωπο Α#Η

Διερεύνηση των ανεπιθύμητων βιολογικών επιδράσεων
της υπερβολικής άσκησης προπόνησης στον άνθρωπο

Dr ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ Ιωάννης Βιολόγος Health Nutrition Education Researcher-Educator
Βιολόγος
Distance Education Unit of the European University of Cyprus Hellenic Ministry of Education
BSc BiolSc-UOA MSc ClinChem-UOA Dr.Med.Sc-UOA Post-Doc-UTH