Διαχείριση Ηλικιωμένων Ασθενών στα Επείγοντα Ε#Α Γ#Σ Ν#Η Γ#Π 15!!

Διαχείριση Ηλικιωμένων Ασθενών στα Επείγοντα

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος Νοσηλευτής ΤΕ MSc Προϊστάμενος Τ.Ε.Π Γ.Ν.Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη
Νοσηλευτής ΤΕ MSc Προϊστάμενος Τ.Ε.Π Γ.Ν.Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη