Διαχείριση διαφορών και συγκρούσεων στην ομάδα Ψ#Α Ν#Η

Διαχείριση διαφορών και συγκρούσεων στην ομάδα

ΑΓΓΕΛΗ Εμμανουέλα MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ