Διαφοροποιημένος θυλακιοκυτταρικός καρκίνος του θυρεοειδή.Τι αλλάζει στην σταδιοποίηση.Τι αλλάζει στον έλεγχοTgEchoDx WBS Κ#Σ

Διαφοροποιημένος θυλακιοκυτταρικός καρκίνος του θυρεοειδή.Τι αλλάζει στην σταδιοποίηση.Τι αλλάζει στον έλεγχοTgEchoDx WBS

ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕυαγγελίναΕνδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Επιμελήτρια Α’ Ενδοκρινολογική Μονάδα Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν