Διατροφική αντιμετώπιση του ΣΔ τύπου 2 Δ#Δ

Διατροφική αντιμετώπιση του ΣΔ τύπου 2

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Νίκη, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
M.S., R.D.N., C.D.N.,Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος