Διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκα με καρκίνο Κ#Η Κ#Σ Γ#Π 18!!

Διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκα με καρκίνο

Dr ΛΙΒΑΔΑΣ ΣαράντηςΕνδοκρινολόγος Νοσοκομείο MetropolitanΑθήνα
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΝοσοκομείο METROPOLITAN Αθήνα