ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΨΗ Μικροβιολογικές-μοριακές μέθοδοι βιοδείκτες Ε#Α Β#Α Μ#Ν Γ#Π 13!!

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΨΗ Μικροβιολογικές-μοριακές μέθοδοι βιοδείκτες

ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ Ελισσάβετ Παθολόγος Εντατικολόγος Λοιμωξιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Β πανεπιστημιακή ΜΕΘ Νοσοκομείον ΑΤΤΙΚΟ Αθήνα
Παθολόγος Εντατικολόγος Λοιμωξιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Β πανεπιστημιακή ΜΕΘ Νοσοκομείον ΑΤΤΙΚΟ Αθήνα