Διαβήτης και Διατροφικές Διαταραχές Δ#Δ

Διαβήτης και Διατροφικές Διαταραχές

Dr ΣΧΙΝΑ Μαργαρίτα-Αγγελική Κλινική Ψυχολόγος Επιστημονική Υπεύθυνη ΚΕΑΔΔ – Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών
Κλινική Ψυχολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επιστημονική Υπεύθυνη ΚΕΑΔΔ – Κέντρο Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών www.keadd.gr