Γρήγορες μικροβιολογικές τεχνικές Β#Α Μ#Ν Γ#Π 15!!

Γρήγορες μικροβιολογικές τεχνικές

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Aν. Καθηγητής Eντατικής Θεραπείας Ιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ και Β΄Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ
Aν. Καθηγητής Eντατικής Θεραπείας Ιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ και Β΄Κλινική Εντατικής Θεραπείας “ΑΤΤΙΚΟΝ”