Γλυκολιποτοξικότητα στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Γλυκολιποτοξικότητα στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

ΒΑΣΣΗΣ Ιωάννης Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Επιμελητής Α Ενδοκρινολογικής κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Επιμελητής Α Ενδοκρινολογικής κλινικής 401 ΓΣΝΑ