Γενικά για την ακτινολογική διερεύνηση των επινεφριδίων

Γενικά για την ακτινολογική διερεύνηση των επινεφριδίων

ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σταύρος, Ακτινολόγος
Ακτινολόγος, ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων