Γήρανση και εκφύλιση της ΑΜΣΣ Γ#Σ Ο#Η Γ#Π 22!!

Γήρανση και εκφύλιση της ΑΜΣΣ

ΜΠΙΝΤΟΥΔΗΣ Αντωνία Ακτινολόγος Επιμ. Β΄ Υπευθυνη μυοσκελετικού τμήματος ΓΝΘ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη
Ακτινολόγος Επιμ. Β΄ Υπευθυνη μυοσκελετικού τμήματος ΓΝΘ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη